Aansprakelijkheid

Het bestuur van de Stichting Eigenaren Familiebedrijven kan in geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld worden voor het handelen van de door haar ingezette adviseurs.

Gedragsregels

De adviseurs die de Stichting Eigenaren Familiebedrijven voor haar klanten ter beschikking stelt, conformeren zich bij hun werkzaamheden aan de gedragscode die opgesteld zijn door de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA).