De STEF heeft als primaire doelstelling: het adviseren en het begeleiden van betrokkenen bij kwesties in en rond het familiebedrijf.

 

Tsja, maar wat is ook al weer een familiebedrijf?

Een familiebedrijf is een commerciële onderneming waarbij leden van minstens één familie een doorslaggevende invloed kunnen uitoefenen in de directie en/of de groep van eigenaren, meestal de aandeelhoudersvergadering.

 

 

De STEF is er dus niet alleen voor de eigenaren van het familiebedrijf. Ook het pure bedrijfsbelang is belangrijk. Daarom kan iedereen die aantoonbaar betrokken is bij het familiebedrijf de hulp van de STEF inroepen. Dat kunnen zijn:

  • eigenaren
  • aandeelhouders
  • erfgenamen
  • kinderen
  • bestuurders
  • management
  • commissarissen
  • ondernemingsraad
  • u?

 

Er kunnen bij familiebedrijven vele redenen zijn waarom het nodig is specifieke hulp van buitenaf in te roepen. Bijvoorbeeld als zich een zwakte manifesteert in de bestuurlijke organen van de vennootschap. Als tijdelijk directeur, commissaris of als gevolmachtigde van een (groep van) aandeelhouder(s) kunnen de ’officials’ van de STEF door hun bijzondere positie aanzienlijk bijdragen aan snelle, praktische oplossingen. De vervulling van een dergelijke rol kan een onderdeel zijn van onze ondersteuningsopdracht.