DEEL I

 

OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 8, lid 1 der statuten van Tonnema BV

 

"Iedere aandeelhouder is vrij een of meer van zijn aandelen over te dragen aan zijn echtgenoot/echtgenote of aan zijn bloedverwanten in de rechte lijn of aan een mede aandeelhouder. Elke andere overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben nadat die aandelen aan de overige aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna bepaald."

 

 

Deel I bestaat uit de volgende hoofdstukken: