HOOFDSTUK 13 ....100 procent....

 

Voorzitter Schmelzer heeft geconstateerd dat vier aandeelhouders niet bereid blijken stante pede de nieuwe verklaring af te geven en stelt voor de vergadering te schorsen, zodat de Raad van Commissarissen “zich kan beraden op de onstane situatie”.

De ontstane situatie!

Moeder Esther zal enige tijd later aan haar zoon Leo vertellen dat commissaris De Groen met tranen in zijn ogen zat te zuchten: “dit gaat mis, dit gaat mis”. Of het waar is weten wij natuurlijk niet, maar het geeft wel een aardige onderbouwing aan onze beeldspraak.

Met het dédain waar wij al eerder verslag van menen te hebben gedaan heeft de berijder aangenomen het paard in een sierlijke sprong over de balken te kunnen “truken” en nou weigert het vermaledijde beest.

Dus het is schorsen geblazen.

En die schorsing heeft kennelijk een heilzame werking, want o wonder, zonder dat daar in de anders toch zo uitgewerkte notulen enige verklaring voor wordt gegeven lezen wij dat Nico de Vries en Caspar Lampe “verklaren zich onder de huidige omstandigheden gedwongen te voelen akkoord te gaan en de verklaring te ondertekenen!”

Het officiële geschrift vermeldt dan: “De heer L.B. Lampe volhardt in zijn houding”, hetgeen beelden oproept van een klein weerbarstig jongetje in een sombere Dickensiaanse kostschool.

Het is goed nog even te benadrukken hoe ontzettend zwaar er getild wordt aan de levering van 100 procent van de aandelen. Moeder Lampe schrijft aan Leo dat om een optimale prijs te bereiken PHP een 100 procent aandelenpakket in het vooruitzicht moet kunnen stellen. “Dat is duidelijk geworden in de gesprekken”, voegt zij daar wat overbodig aan toe. Ook de commissarissen schrijven zoiets: “Eveneens is gedurende de onderzoeksfase duidelijk geworden dat de geïnteresseerde bedrijven de hoogte van de prijs voor de aandelen mede baseren op het verkrijgen van de vennootschap als geheel”. Ook Pierson, op de vergadering, blijft er op hameren: “Uitgangspunt is dat 100 procent wordt aangeboden, betere propositie voor kopers, ook uit fiscale overwegingen en betere prijs voor aandeelhouders; morgen loopt een ultimatum/machtiging af en indien nu geen 100 procent volmacht, dan kan Pierson de minimumprijs niet garanderen”.

Leo Lampe, minder gek dan een gedeelte van zijn familie op dat moment graag wil geloven, zal in de vergadering constateren: “De indruk bestaat dat de firma eigenlijk al verkocht is aan een koper die via PHP en de RvC de aandeelhouders onder grote druk zet”. Hij is er niet ver naast. Die koper weet het alleen zelf nog niet.

Op één uitzondering na zijn alle aandeelhouders akkoord gegaan met vervreemding van hun aandelen,

 

voor een ongetoetst bedrag,

 

op onuitgewerkte voorwaarden,

 

zonder bekend te zijn met de nieuwe eigenaar.

De president-directeur is teleurgesteld afgetreden,

 

Het personeel is ten zeerste ontdaan.

 

Er is tweedracht in de familie,

 

de onderneming ligt op straat,

 

de branche zegt dat zij gek zijn,

 

de statuten zijn met voeten getreden

 

en er hangt een Zwaard van Damocles boven de verkoop.

Alles gaat goed dus.