HOOFDSTUK 6 ....terugkoppelen....

 

Leo Lampe is een 105 kilo wegende rugbyspeler met een boksersneus, hij is de oudste van de zeven kinderen Lampe, die allen 150 aandelen bezitten.

Leo Lampe, die in de laatste jaren min of meer de plaats van zijn vader, Joh.J., heeft overgenomen op de aandeelhoudersvergaderingen, geeft van zijn interesse voor en visie op de toekomst van het familiebedrijf blijk door een memo, die hij aan de RvC stuurt naar aanleiding van de laatste peilingsvergadering, waar hij - door griep geveld -, niet aanwezig kon zijn.

Ondanks zijn wat takkerige stijl (“In uw notitie - over de continuïteit van Tonnema - wordt een perfect beeld geschetst van al die zaken die wij als aandeelhouder al wisten”) zijn de vier voorstellen die hij aan de commissarissen doet serieus genoeg:

1. Voeg, gezien de onvermijdelijke verwevenheid van eigendomsopvolging en managementopvolging bij Tonnema B.V., tijdelijk aan uw Raad een specifieke financiële materiedeskundige toe, indien mogelijk uit de familie.

2. Geef een opdracht uit aan een extern adviesbureau omtrent:

- de mogelijkheden van versterking van het management van Tonnema, indien mogelijk uit de familie;


- de mogelijke verkoop van alle aandelen Tonnema en stel daartoe een begeleidingscommissie samen vanuit de aandeelhoudersvergadering.

3. Voer vanaf 1986 van een consistente dividendpolitiek, die er toe kan leiden dat bij de eerstvolgende gelegenheid maximaal geherkapitaliseerd kan worden.

4. Bevorder de overheveling van aandelen vanuit de P.J.-tak naar de N.J.-tak, eventueel door vergroting van de verhandelbaarheid van de aandelen Tonnema.


Tot óp de geruchtmakende vergadering gaat Leo ervan uit dat hij, zoals afgesproken, samen met zijn moeder de N.J.-tak zal vertegenwoordigen bij de beraadslagingen. Het is voor hem buiten kijf dat zij op één lijn zitten ten aanzien van de diverse opties, waarvan verkoop van alle aandelen er slechts één is.

In de weken daarna hoort hij echter niets meer van zijn moeder en in combinatie met de verbazingwekkende toestand rond zijn oom Nico jr. baart hem dit zorg. Zoals zijn familie weet is hij geneigd on zich tegen bevoogding te verzetten en onbevangen voor zijn mening uit te komen en als hij plotseling buitenspel wordt gezet is dat maar een veeg teken!

In de loop van de zomer worden zijn vermoedens steeds meer bewaarheid. Eerst wordt aangekondigd dat de “contactcommissie” in juli zal "terugkoppelen" naar aandeelhouders; dit wordt augustus, dan september en dan oktober. Door briefjes of telefoontjes van zijn moeder, die zeer geheimzinnig doet en “niets mag zeggen”, wordt hij ervan op de hoogte gesteld dat Pierson, Heldring & Pierson, de AMRO - dochter, die is ingeschakeld als adviseur bij het “onderzoek” nog steeds niet klaar is.

Half oktober, zonder verder nieuws, vertrekken Leo Lampe en zijn vrouw voor een vakantie van een maand naar de Verenigde Staten.