DEEL II

 

OVERDRACHT VAN AANDELEN

 

Artikel 8, lid 1 van de gewijzigde statuten van Tonnema B

 

"Overdracht van aandelen in de vennootschap - daaronder niet begrepen overdracht van aandelen in haar eigen kapitaal - behoeft, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de Algemene Vergadering."

 

 

 

Deel II bestaat uit de volgende hoofdstukken: