HOOFDSTUK 23 ....grafrede....

 

Een batterij "Bobo's" en een handjevol aandeelhouders dragen het familiebedrijf naar zijn laatste rustplaats en zeer toe­passelijk mag Hoog Brabant als uitvaartcentrum fungeren. In een tweede rouwkamertje zit de directiesecretaris van Van Nelle 'stand-by'. Hij heet Tunteler en mag nu ook een keertje antichambreren.


Oom Fons is gemachtigde voor bijna de gehele N.J.-tak, Bakx is er met Herman en een andere erfgenaam en dan is er nog Leo, die onder doodse stilte de grafrede (zie bijlage 1) uitspreekt.


Voor de rugdekking en de morele steun hebben Lampe's echtgeno­te en De Waal plaatsgenomen in het oncomfortabele barretje. Na enige tijd besluiten zij op het station even een snelle hamburger te verorberen. Nadat zij zonder 'mugging' te hebben ondergaan, terugkeren blijkt de vergadering inmiddels beëin­digd en een toch wel enigszins aangedane Lampe voegt zich bij hen aan de ene zijde van de bar. Dan volgt er een scène, zo uniek in haar kluchtigheid, dat de tranen je vele jaren later nog in de ogen springen.


Mindere God Peter Boersma heeft samen met één van de gebroe­ders De Vries van de P.J.-tak plaatsgenomen aan de rechthoekige bar, precies tegenover Lampe c.s. Zij bestellen een versnapering en er worden over de twee meter die ons scheiden enige vriende­lijkheden uitgewisseld.


Op dat moment komt de rest van de stoet door het open gangetje de bar binnen en het is duidelijk dat sprake is van een zekere nerveuze opwinding. De strategische opstelling van de dissi­dent opmerkend, loodst Pierson-baas Beelaerts met onzachte hand alle coryfeeën naar een zithoek die achter een muurtje uit het gezicht van de club Lampe is gesitueerd. De arme Boersma en De Vries, zich duidelijk van geen kwaad bewust, worden met een vervaarlijke grauw als kleine kinderen van hun kruk afgejaagd en met een imperatief gebaar naar het reeds overvolle zithoekje gedirigeerd. Intussen loopt de op het oog twee meter lange Taudin Chabot van PHP als een kip zonder kop door dit alles heen en neemt dan plotseling een kloek besluit: Hij rondt in drie passen de bar en stort zich op Lampe.

De noblesse van zijn naam volledig logenstraffend dringt Taudin Chabot "wederhelft" en De Waal opzij, met trillende stem Lampe toevoegend: "Wij moeten elkaar spreken, waar kan ik je bereiken, waar woon je, wij moeten zo snel mogelijk een afspraak maken, heb je een telefoon, wat is je telefoonnummer?"


Dat Taudin de uiterste gruwel, namelijk de vraag: "Wie ben jij dan wel?" bespaard blijft, dankt hij aan Leo's vrouw, die, van haar verbazing bekomt, zijn hand grijpt en hem vriendelijk toelacht: "Mag ik mij even voorstellen?".

De reden van deze paniek blijkt, behalve in het feit dat Lampe ter vergadering commissarissen en Pierson ongenadig door de mangel heeft gehaald, ook te liggen in zijn onverwachte zet met betrekking tot zijn aandelen: hij heeft medegedeeld 145 van zijn 150 stuks aan Van Nelle aan te bieden en heeft om die reden ook vóór de goedkeuring van de transactie gestemd. Er is een logische aanleiding voor deze stap. Lampe is namelijk een bodemprocedure begonnen bij de Rechtbank te Leeuwarden en hij wil met het oog op de te verwachten kosten voorkomen dat zijn aandelen hem vooralsnog illiquide houden. Van Nelle zal er overigens, ondanks de paniek van PHP, niet instinken.

 

Als Fons even later nog een rondje komt bestellen voor de heren die knietje aan knietje om het hoekje zitten, biedt hij grootmoedig aan Lampe's rekening te betalen.

 

Maar dat kan er nu ook wel van af.