HOOFDSTUK 35 ....excerpten....

 

Uit de "Leeuwarder Courant" van 6 luli 1990


"Sara Lee/Douwe Egberts heeft per 1 juli het zoetwarenbedrijf Tonnema in Sneek verkocht aan de Centrale Suiker Maatschappij. De verkoop maakt deel uit van een transactie, waar ook California in Hardenberg, Roosvicee in Veenendaal en Droste en Venz in Vaassen toe behoren.

....

'' 'Ik heb het verhaal vanmorgen in de krant gelezen. We wachten maar rustig af waar de directie vandaag mee komt', aldus Johan Kooistra, secretaris van de ondernemingsraad van Tonnema Sneek. Hij erkent dat het bedrijf wel wat een schommelend schip wordt. We gaan van de ene wal op de andere." Directeur Fons de Vries van Tonnema Sneek weigerde elk commentaar te geven."


Uit de "Leeuwarder Courant" van 19 juli 1990


"Hamvraag in het met vraagtekens doorspekte schrijven is wat er op termijn gaat gebeuren met de commerciële en administra­tieve afdelingen van Tonnema. CSM-directievoorzitter, ir Gerard van Loon zinspeelde vrijdag namelijk op een eventueel vertrek van die afdelingen. Daar past de Ondernemingsraad voor" .


Uit de "Leeuwarder Courant" van 14 augustus 1990


"De Centrale Suikermaatschappij (CSM) heeft geweigerd een werkgelegenheidsgarantie te geven voor de personeelsleden van de overgenomen Sneker snoepfabriek Tonnema".


Uit de "Leeuwarder Courant" van 25 augustus 1990


"De Ondernemingsraad van Tonnema heeft, onder voorwaarden, positief geadviseerd over de verkoop van de Sneker zoetwaren­fabriek door Sara Lee/Douwe Egberts aan de Centrale Suiker­maatschappij (CSM). Het personeel heeft besloten niet langer vast te houden aan de eis, dat er een werkgelegenheidsgarantie voor de eerste vijf jaar moet worden afgegeven. CSM is nu ge­vraagd, het eerder door Tonnema met de vakbonden afgesloten sociaal plan - waarin opgenomen een werkgelegenheidsgarantie tot 1993 - onverkort over te nemen".

 

Uit de "Leeuwarder Courant" van 4 oktober 1990


"Het personeel van de zoetwarenfabriek Tonnema heeft, zij het onder voorwaarden, ingestemd met het overhevelen van de afde­lingen verkoop en financiële administratie naar de Red-Band vestiging in Breda. Het gaat om acht tot tien medewerkers."

....

"Volgens secretaris Johan Kooistra van de Ondernemingsraad van Tonnema heeft het personeel met "Bloedend hart" ingestemd met deze structuurwijziging".

....
"De directie heeft evenwel ter compensatie aangeboden, dat de jaarlijkse produktie met 1.000 ton wordt verhoogd. Dat is 30 % meer dan wij nu produceren. Bovendien is CSM bereid het sociaal protocol twee jaar langer, tot 1995, van kracht te laten zijn, zegt Kooistra".

....
"De vakbonden CNV en FNV zijn niet zo gelukkig met het besluit van het personeel. CNV-districtsbestuurder Anton Meijerman zegt dat door het verdwijnen van de commerciële afdeling het hart uit het bedrijf Tonnema wordt gehaald".

....
"Als blijkt (aldus Meijerman) dat Sneek toch een minder promi­nente rol moet spelen, dan gaat het feest weer niet door. De ondernemingsraad zal nu echt keikarde garanties moeten eisen, want anders blijft de toekomst van Tonnema onzeker".