Onze insteek

Het Nederlandse woord "familiebedrijf" mist de nuance die Amerikaanse vakbroeders leggen in hun onderscheid tussen 'business owning families’ en ‘family owned businesses’. Onze doelgroep is de familie, die in de bijzondere omstandigheid is dat ze een bedrijf hebben.

Een notaris verzuchtte eens in onze richting: "Ach, dat in potentie gezonde bedrijf moet zo snel mogelijk door de fase familiebedrijf heen gedrukt worden." En een accountant durfde ons eens op te bellen met de mededeling: "Die emoties bij dat familiebedrijf passen niet in mijn spreadsheet." Ontstaat deze stemming bij dat soort adviseurs dan gaat er iets goed mis.

 

De aandacht voor de twee invalshoeken: familie - bedrijf moet in evenwicht zijn. Is dat evenwicht er niet dan dient dat weer ingesteld te worden, er moet iets veranderen. Dat veranderingsproces kan iets nieuws inhouden, maar vaak is het ook een terugkeer naar wat de pionier van weleer ooit wilde.

 

Een familiebedrijf is geen doel op zich. Het is meer een situatie waar iemand zich tot zijn eigen verbazing en verbijstering in bevindt op het moment dat die situatie hem/haar te veel nadelen oplevert. Wat waren ook al weer de voordelen?

.

Aangrijpingspunten

Wij hanteren de volgende vier aangrijpingspunten in onze werkzaamheden bij de veranderingsprocessen in familiebedrijven:

 

 1. De familie
  Historie - samenstelling - onderlinge verhoudingen - aard en aanleg - betrokkenheid - positieve/negatieve opstelling - sterke/zwakke kanten - eruditie - communicatie -ambities - status.

 2. Het vermogen
  Grootte - samenstelling - beveiliging - beheer - eigendomsopvolging.

 3. De onderneming
  Vennnootschappelijke constructie - de organen van de vennootschap - ‘business performance’ - dividendpolitiek - investeringen - branche - marktpositie - imago - continuïteit - managementopvolging.

 4. De andere adviseurs
  Disciplines - invloed - kwaliteit - kosten - ‘second opinions’.

 

Het type ondersteuning kan per geval verschillen. Soms is klankborden voldoende, maar ook het inschakelen van een crisismanager, zaakwaarnemer, gevolmachtigde en toezichthouder of specialistische advisering behoort tot de mogelijkheden. De STEF hanteert geen vaste werkmethodiek. Wij adviseren en ondersteunen naar uw behoefte. Discreet en doortastend. En desgewenst op korte termijn.

 

Door zijn speciale kenmerken blijkt het familiebedrijf vaak extra vatbaar voor problemen. Ongustige signalen worden genegeerd of goedgepraat, Ingrijpen van buitenaf is vaak moeizaam en wordt niet toegestaan door het zittend management. Ondersteuning door een gedelegeerd commissaris op basis van een contract met aflopende termijn blijkt veelal een goede oplossing! In plaats van een bedreiging wordt deze commissaris een geallieerde. Vooral bij de noodzaak tot herstructurering, sterke groei, afslanking, afstoting van onderdelen en herfinanciering is motivatie van de medewerkers van het grootste belang. De commissaris die door de STEF wordt geleverd zorgt ervoor dat de vaart erin blijft en dat vertrouwen ontstaat in het nieuwe perspectief op de toekomst.

 

Product/markt-ontwikkeling

Veel conflicten binnen familiebedrijven worden veroorzaakt door het veronderstelde gebrek aan nieuwe impulsen. Vooral als de ’bewezen’ wijze van ondernemen niet meer het gewenste rendement oplevert. Veranderende tijden en nieuwe generaties in het management zijn vaak de aanleiding voor moeizame kwesties. Hoewel de 'business opportunities' vaak wel voor handen zijn, ontbreekt soms het gedragsrepertoire om daar echt mee aan de slag te gaan. De STEF heeft voor een dergelijke situatie een specifieke veranderkundige aanpak ontwikkeld.

Onze benadering dwingt de energie en creativiteit in de richting van het "doen". Die aanpak is "kort cyclisch" waardoor snel resultaten geboekt worden en daarmee ook de zo nodige motivatie bij de medewerkers wordt bereikt. Essentieel bij onze aanpak is: succes, tempo, fasering en reflectie. Als daarvan de besturing (= het projectmanagement) goed is verzorgd dan zal na een aantal ronden een sneeuwbaleffect in de organisatie ontstaan. Niet een van bovenaf opgelegd model komt ter beschikking waaraan de medewerkers zich al of niet morrend moeten onderwerpen, maar van onderop ontstaat een procesgerichte werkwijze die enthousiasmeert en motiveert. Dit geeft in één klap een enorme voorsprong op de concurrentie! En u lost uw kwestie er mee op.

Zijn er familieleden (of anderen in het bedrijf) die een kans geboden wordt zich weer te bewijzen net zoals de oprichter vroeger om dat ene unieke idee naar de markt te brengen?

 

 

Financieel/juridisch

Bij veel kwesties in het familiebedrijf gaat het uiteindelijk om geld. Of het nu gaat om de overdracht van de ene naar de volgende generatie, het uitkopen van aandeelhouders, het overnemen van een andere bedrijf of het verkopen van het eigen bedrijf, de 'bottom line' is veelal: "Hoe gaan we dat financieel/juridisch goed regelen?" Dan is het belangrijk om behalve een goed advies, ook over een goed netwerk van specialisten te beschikken. Ons gezamenlijke netwerk komt tot uw beschikking zodra de STEF-adviseur uw project onderhanden neemt.

 

 

Onze vergoeding

De STEF kent geen vaste tarieven. Voor de inzet van onze adviseurs vragen wij een redelijke vergoeding. Dit in relatie tot de probleemstelling en de gevraagde inspanning. Na een vrijblijvende oriëntatie ontvangt u van ons een plan van aanpak en een kostenbegroting. Na uw akkoord gaan wij voor u aan de slag.

Voor korte klussen die het karakter hebben van 'trouble shooting' berekenen wij een vergoeding van € 150 per uur, ex. btw. Dit tarief is inclusief reis- en verblijfskosten binnen Nederland.